Адвокатски досиета

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

При избор на бутон "Адвокатски досиета", системата предоставя достъп до избор на тип досие

Адвокати

При достъпване на секция "Адвокати", системата предоставя достъп за търсене по име или търсене по личен номер на конретен адвокат и избор на бутон "Търси"

Младши адвокати

При достъпване на секция "Младши адвокати", системата предоставя достъп за търсене по име или търсене по личен номер на конретен младши адвокат и избор на бутон "Търси"

Чуждестранни адвокати

При достъпване на секция "Чуждестранни адвокати", системата предоставя достъп за търсене по име или търсене по личен номер на конретен чуждестранен адвокат и избор на бутон "Търси"

Адвокатски дружества

При достъпване на секция "Адвокатски дружества", системата предоставя достъп за търсене по име или търсене по личен номер на конретно адвокатско дружество и избор на бутон "Търси"

Адвокатски съдружия

При достъпване на секция "Адвокатски съдружия", системата предоставя достъп за търсене по име или търсене по личен номер на конретно адвокатско съдружие и избор на бутон "Търси"

Адвокатски сътрудници

При достъпване на секция "Адвокатски сътрудници", системата предоставя достъп за търсене по име или търсене по личен номер на конретен адвокатски сътрудник и избор на бутон "Търси"

Изгледът за всеки тип досие е идентичен (Изглед на списък с адвокатски досиета)

На страницата са изобразени:

  • номер на страница от списък с досиета
  • имена и личен номер на адвокат, младши адвокат, чуждестранен адвокат, адвокатско дружество, адвокатско съдружие и адвокатски сътрудник

При избор на лице, дружество или съдружие, системата предоставя достъп до актуалното състояние по избраното досие, както и заявления и документи свързани с него. В зависимост от оторизацията, потребителят има достъп до досиета към конкретна адвокатска колегия (Председател на АС) или до всички досиета в ЕАР (Председател на ВАдвС).

Изглед на списък с адвокатски досиета в конкретна колегия (гледна точка на Председател на АС)
Изглед на всички адвокатски досиета в ЕАР (гледна точка на председател на ВАдвС)