Вход с електронен подпис

От Указания
Версия от 13:22, 31 май 2021 на WikiSysop (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Подпис на информирано съгласие

При избор на бутон "Вход с квалифициран електронен подпис (КЕП)", всеки потребител е длъжен да декларира информираното си съгласие с правилата за достъп и ползване на ЕАР по чл. 131, ал. 2, т. 6, чл. 132, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и чл. 135, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/2020 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри чрез избор на бутон "Подпис и вход".

Достъпът до видовете портали се осъществява чрез избор на бутон "Вход с квалифициран електронен подпис (КЕП)"
Деклариране на информирано съгласие с правилата за достъп и ползване на ЕАР се осъществява чрез избор на бутон "Подпис и вход" (за служебни лица)
Деклариране на информирано съгласие с правилата за достъп и ползване на ЕАР, посредством "Декларация за информирано съгласие", се осъществява чрез избор на бутон "Съгласен съм" (за адвокати и кандидати)

Избор на сертификат

При стартирана услуга за подписване B-Trust BISS и наличен електронен подпис, се отваря прозорец за избор на сертификат. След избор на сертификат е небходимо да бъде въведен личният PIN код на потребителя за да бъде подписана заявката за вход в системата.

При наличие на иконката на B-Trust BISS в лентата със задачи, услугата е включена.
При избор на сертификат е възможен преглед на списък със сертификати, които са налични, както и преглед на посочен сертификат.
Пин код за достъп

Грешка

При наличие на грешки от следните три типа, вижте статии:

Грешка от тип "Не е намерен квалифициран е-подпис".
Грешка от тип "Услугата за подписване B-Trust BISS е недостъпна".
Грешка от тип "Възникна грешка при обработка на заявката"

Двуфакторна верификация

При успешен достъп до системата, потребителят получава автоматично изпратен от информационната система буквено-цифров код за целите на двуфакторната защита на електронната поща, посочена в квалифицирания електронен подпис на потребителя, който код за достъп е с ограничена времева валидност. След въвеждането на кода в съответното поле, потребителят получава достъп до съответния портал.

Имейл, съдържащ код за двуфакторна верификация.
След въвеждане на код за двуфакторна верификация и избор на бутон "Верифициране", потребителят достъпва до съответния портал, в зависимост от своята функция в системата.

Поддържани електронни подписи

Системата на Единните адвокатски регистри поддържа вход с квалифициран електронен подпис (КЕП) на следните производители:

  • Борика - B-TRUST
  • Информационно обслужване - StampIT DOC
  • Инфо Нотари ЕАД - InfoNotary
  • други

Инсталация на B-Trust BISS

Упътването за инсталация на услугата за подписване B-Trust BISS се намира на специализирана статия.

Тестово подписване

Може да бъде извършено на адрес...

Подписване с КЕП на документ в системата

При избиране на бутон "Подпис" се появява прозорецът за избор на сертификат. След избор на такъв, въвеждане на ПИН код за достъп и подпис на декларация за истинност, подписаният документ се изпраща до съответния адресат в зависимост от вида документ и функцията на потребителя.

Всеки документ се подписва с КЕП (обр. "Заявление за издаване на адвокатска карта")