Възникна грешка при обработката на заявката с Mozilla Firefox

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Осъществяване на достъп до системата изисква наличието на четири (4) допълнителни сертификата на услугата за подписване B-Trust BISS при работа с интърнет браузър Mozilla Firefox

Грешка от тип "Възникна грешка при обработка на заявката"

Решение

При опит за подпис с КЕП, системата изписва съобщение за възникнала грешка при обработка на заявката, която може да бъде поправена по следния начин:

  1. Изтегляне и запаметяване на четири (4) допълнителни сертификата на услугата за подписване B-Trust BISS в хранилището на браузъра. Сертификатите се достъпват от PDF файл "Инструкция за инсталиране и настройка на BISS", секция 3, раздел MS Windows. Файлът е публикуван от B-Trust BISS и може да бъде открит на страница "Софтуер за подписване и помощни програми", секция "Център за клиенти" на официалната страница на B-Trust
  2. Избор на бутон "Запазване на файла". Запазените сертификати могат да бъдат открити в директория "Изтеглени файлове" на машината за работа.
  3. Избор на страница "Настройки" в интернет браузъра на Mozilla Firefox
  4. Избор на секция "Поверителност и защита"
  5. Избор на бутон "Преглед на сертификатите"
  6. Избор на бутон "Внасяне..." от прозорец "Управление на сертификати"
  7. Индивидуално избиране на всеки сертификат, намиращ се в директория "Изтеглени файлове", и избор на бутон "Отвори" (стъпки 7 и 8 се повтарят за всеки сертификат по отделно)
  8. Поставяне на отметка върху двете празни кутийки в прозорец "Изтегляне на сертификати" и избор на бутон "ОК"/ "Добре"
Изтегляне и запаметяване на четирите сертификата, които могат да бъдат достъпени от PDF файл "Инструкция за инсталиране и настройка на BISS", секция 3, раздел MS Windows (1)
Избор на бутон "Запамети файл". Запаметените сертификати могат да бъдат достъпени от директория "Изтеглени файлове" на машината за работа. Действието се изпълнява при всяко изтегляне на съответния сертификат (общо четири пъти) (2)
В дясната част на бразуера Mozilla Firefox след избор на падащото меню, изобразено чрез три хоризонтални черти една над друга, се избира страница "Настройки" (3)
В лявата част на "Настройки" се намира секция "Поверителност и защита" (4)
Бутон "Преглед на сертификатите..." може да бъде намерен в края на страницата, след приплъзване на екрана надолу, посредством мишката (5)
Сертификатите се избират чрез избор на бутон "Внасяне..." в прозорец "Управление на сертификати" (6)
Всеки един сертификат се избира отделно и се 'внася' в хранилището на браузера при избор на бутон "Отвори". Файловете са запаметени в директория "Изтеглени файлове" (7)
След 'внасяне'-то на отделен сертификат се поставя отметка върху двете свободни кутийки, след което действията се запазват при избор на бутон "ОК"/ "Добре" (8)