Документи за подпис (Субекти)

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

При избор на бутон "Документи за подпис" от началната страница, системата предоставя достъп на потребителя до списък с всички попълнени, но неподписани образци, като има възможност да се продължи към подпис на конкретен образец.

Изглед на секция "Документи за подпис"
Частичен изглед на документ за подпис (1)

При избор на бутон "Преглед преди подпис", системата предоставя възможност за преглед на попълненото заявление.

Частичен изглед на документ за подпис (2)

При избор на бутон "Подпис", потребителят подписва документа и получава достъп до подписване на "Декларация за истинност", като това действие финализира подаването на заявление.

Изглед на "Декларация за истинност"

За детайлно упътване как се попълват и подават заявления, моля посетете следната статия: