Преглед на подадена жалба

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

При избор на бутон "Към жалбата", системата предоставя достъп до детайлен преглед на избрана жалба

Изглед на подадена жалба

В долната част на страницата потребителят има достъп до документи и действия по заявлението, както и по жалба, в зависимост от правомощията

Изглед на таблица "Събития по заявление"
Изглед на таблица "Събития по жалба"

Документите, които могат да бъдат достъпени, имат възможност за разпечатване.

Сроковете за съхранение на лични данни и документи са оповестени в поле "Лични данни - срокове". При наличие на становище на приемащата комисия се достъпва действие "Унищожаване на неотносими данни"