Съставяне на разпореждане по заявление с решение и съставяне на разпореждане на основание Решение на Дисциплинарен съд

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Съставяне на разпореждане по заявление с решение

При избор на бутон "Съставяне на разпореждане по заявление с решение", системата предоставя достъп за преглед на решение/я по преписката, както и подготвяне и подаване на разпореждане

Изглед на регистрирано решение към заявление

За детайлно упътване как се подготвя и предава разпореждане, посетете следната статия:

Частичен изглед на "Разпореждане за временно пресуатновяване/възобновяване на адвокатската професия"

В долната част на страницата потребителят има достъп до документи и действия по заявлението, в зависимост от правомощията

Изглед на таблица "Събития по заявление"

Документите, които могат да бъдат достъпени, имат възможност за разпечатване.

Сроковете за съхранение на лични данни и документи са оповестени в поле "Лични данни - срокове". При наличие на становище на приемащата комисия се достъпва действие "Унищожаване на неотносими данни"

Съставяне на разпореждане на друго основание - Решение на Дисциплинарен съд

При избор на бутон "Съставяне на разпореждане на основание Решение на Дисциплинарен съд", системата предоставя достъп за подготвяне и преглед, преди подписване, на разпореждането

Частичен изглед на "Разпореждане за вписване на наложено дисциплинарно наказание"

В долната част на страницата потребителят има достъп до документи и действия по заявлението, в зависимост от правомощията.

Документите, които могат да бъдат достъпени, имат възможност за разпечатване.

Сроковете за съхранение на лични данни и документи са оповестени в поле "Лични данни - срокове". При наличие на становище на приемащата комисия се достъпва действие "Унищожаване на неотносими данни"

Изглед на таблица "Събития по заявление"

При избор на бутон "Преглед преди подпис", системата предоставя достъп за детайлен преглед на подготвеното разпореждане и подаването му, посредством бутона "Подготовка на разпореждане"

Преглед на подготвено разпореждане