Партиди

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Партида на адвокат

Избирайки секцията „Адвокати“, потребителят получава достъп до списък с партиди на адвокатите на територията на Република България или на територията на избраната адвокатска колегия както и възможността за детайлен преглед при избор на конкретна партида.

Партида на адвокат

Партида на младши адвокат

Избирайки секцията „Младши адвокати“, потребителят получава достъп до списък с партиди на младшите адвокати на територията на Република България, или на територията на избраната адвокатска колегия както и възможността за детайлен преглед при избор на конкретна партида.

Партида на младши адвокат

Партида на чуждестранен адвокат

Избирайки секцията „Чуждестранни адвокати“, потребителят получава достъп до списък с партиди на чуждестранните адвокати на територията на Република България, или на територията на избраната адвокатска колегия както и възможността за детайлен преглед при избор на конкретна партида.

Партида на чуждестранен адвокат

Партида на адвокатски сътрудници

Избирайки секцията „Адвокатски сътрудници“, потребителят получава достъп до списък с партиди на адвокатските сътрудници на територията на Република България, или на територията на избраната адвокатска колегия както и възможността за детайлен преглед при избор на конкретна партида.

Партида на адвокатско дружество

Избирайки секцията „Адвокатски дружества“, потребителят получава достъп до списък с партиди на адвокатските дружества на територията на Република България, или на територията на избраната адвокатска колегия както и възможността за детайлен преглед при избор на конкретна партида.

Партида на адвокатско дружество

Партида на адвокатско съдружие

Избирайки секцията „Адвокатски съдружия“, потребителят получава достъп до списък с партиди на адвокатските съдружия на територията на Република България, или на територията на избраната адвокатска колегия, както и възможността за детайлен преглед при избор на конкретна партида.

Разпечатване на партида

При достъпване на всяка партида в публичната част на системата, от долния десен ъгъл на страницата може да се извърши разпечатване на актуално състояние по партида.

Разпечатването на актуално състояние се осъществява посредством "Разпечатай"